Spārē atklāts Rakstnieku parks

Spārē atklāts Rakstnieku parks

1.septembrī, Zinību dienā, Amatas novada Spārē ieradās neierasti daudz skolēnu un skolotāju no visa Amatas novada, lai kopīgi atklātu pirms 84 gadiem veidoto Rakstnieku parku un iekopto atpūtas vietu, piedalītos „Meža dienas” pasākumā, atjaunojot Spāres liepu aleju.

Uz pasākumu ieradās Rakstnieku parka idejas autoru Alvīnes un Kārļa Skalbergu meita Ieva Skalberga, kurai parka tapšanas laikā bijusi tikai gadu veca, tomēr vecāki vēlāk par šo notikumu stāstījuši daudz. Pēc Skalbergas kundzes aicinājuma Rakstnieku parks tika papildināts ar vēl vienu kociņu, kas stādīts par godu Amatas novada rakstniecei un novadpētniecei Melānijai Vanagai. Melānijas Vanagas muzeja vadītāja Ingrīda Lāce iedēstīja liepu, piepalīdzot Skalbergas kundzei. Turpmāk ikviens varēs smelties iedvesmu vietā, kur viesojušies un atstājuši vēstījumu 20.gadsimta 30-to gadu rakstnieki, izbaudīt parka īpašo auru piesēžot nelielajā atpūtas vietā.

Rakstnieku parka ideja radās 1930. gada 4. maijā, kad toreizējo Spāres Valsts sešklasīgo skolu un patversmi pēc Kārļa un Alvīnes Skalbergu aicinājuma apmeklēja Trauksminieku grupas literāti – Arvīds Borincs, Aleksandrs Čaks, Arvīds Grigulis, Jānis Grots, Valdis Lukss, Jānis Plaudis, Emils Skujenieks, Austra Skujiņa, Adolfs Talcis, Jānis Trimda, Pāvels Vīlups un Elvīra Bramberga. Pēc viesošanās, katrs no rakstniekiem pēc skolas pārziņa Kārļa Skalberga aicinājuma nolēma iestādīt vienu kociņu. Pēc 30 gadiem tradīciju turpināja Arvīds Grigulis, iestādot vēl vienu kociņu, viņa piemēram sekoja Valdis Lukss, Laimonis Vāczemnieks un Jānis Plotnieks.

Kociņu stādīšanas prieku un gandarījumu par paveikto varēja izbaudīt arī Amatas novada skolu audzēkņi, kuri iestādīja liepas, lai atjaunotu Spāres liepu aleju, kas ved uz Rakstnieku parku un 1. Pasaules kara upuru piemiņas vietu. Daudziem no bērniem koku stādīšana bija kas jauns, tādēļ noderēja dabas zinātāju Daces Eipures un Lūcijas Kārkliņas palīdzība.

Pēc aktīvas koku stādīšanas bērni tika aicināti iepazīties ar Daces Eipures meža dzīvnieku izbāžņu kolekciju, kā arī kopā ar Lūciju Kārkliņu nodoties glezniņu veidošanai no dabas materiāliem, izmantojot uz nodarbību vietā savākto.

Projekts īstenots ar Amatas novada pašvaldības, Spāres internātpamatskolas un „Meža attīstības fonda” atbalstu.