Aizvadīta Amatas novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju tikšanās

Aizvadīta Amatas novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju tikšanās

Aizvadīta Amatas novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju tikšanās, kura notika 6. aprīlī pašvaldības ēkā ,,Ausmas”.
Pasākuma sākumā Amatas novada tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane iepazīstināja ar Amatas novada esošajiem pasākumiem, kuri tiks veidoti kā tradīcija, apmeklētāji tika informēti par ,,Zaubes savvaļas pārtikas kulināro festivālu”, kurš notiks 9. jūlijā, jaunās tūrisma sezonas pasākumiem, to norises vietām un dabas izmantošanu aktīvajā atpūtā, kas ir ūdenstūrisms Amatas upē, pārgājienu organizēšana, nūjošanas pasākumu rīkošana, sportiskas aktivitātes, nakts pārgājiena rīkošana. E. Staltmane informēja par labsajūtas tūrismu naktsmītnes, kurās katrs klients ir nozīmīgs, tiek piedāvātas dažādas ķermeņa procedūras, miers, klusums, īpaša lauku vides atmosfēra. Tika sniegta informācija Amatas novada mājražotājiem, kuri piedāvā kvalitatīvu bioloģisko pārtiku, kā piemērs tika minēts ,,Sidrabjērs”, kur tiek ražota bioloģiska gaļas produkcija, Brigitas Lūkinas ,,Lauku tējas”, medus produkcija no ,,Kalna Smīdēm” u.c. Tika pieminēti novada ēdinātāji, kuri gatavo maltīti no vietējās produkcijas. Aktuāla informācija par projektu Rīgas – Gaujas reģionu. Gastronomijas reģionu 2017, kurš norisināsies Rīgā, Cēsīs, Valmierā un Siguldā. Liels uzsvars tiks likts uz gastronomiju kā tūristu piesaistes aktivitāti. Arī Amatas novada pasākumi tiks iekļauti programmā. Apmeklētāji tika informēti par Amatas novada sadarbības partneriem tūrisma jomā, par citām aktualitātēm, kā – infrastruktūras atjaunošanu Zvārtes iezī, par aktivitātēm Elkas kalnā, par seno lietu muzeju Skujenē u.c. Nozīmīga informācija saistībā ar Āraišu arheoloģisko muzejparku, kuru ir pārņēmusi pašvaldība. Tika pieminēta Drabešu internātskola, kuras telpas meklē uzņēmīgus cilvēkus. E. Staltmane informēja arī par mārketinga aktivitātēm, kuras ir skolēnu piedāvājuma izstrāde, novada tūrisma manuālis aģentūrām, mājas lapā karte ar meklēšanas iespējām.

Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Paseka informēja par to, kādu informāciju ir nepieciešams saņemt no uzņēmēju puses – aktualitātes, pasākumi, kontaktinformācija u.c. Tika sniegtas ziņas par pašvaldības komunikācijas kanāliem, kuri ir Amatas novada mājas lapa, Facebook, twitter, draugiem.lv, youtube, kuros tiek ziņots par dažādām aktualitātēm, tika minēti arī pašvaldības sadarbības partneri, kuriem tiek izsūtītas aktuālās ziņas, pieminēts Tūrisma informācijas centrs, kurā ir iespēja saņemt dažādus bukletus un uzziņas tūrisma jomā. I. Paseka informēja par Amatas avīzi, jaunumiem tās veidošanā, kā arī informācijas apmaiņu no iedzīvotāju puses. Apmeklētāji tika informēti par skolēnu vasaras praksi un iepazīstināti ar Amatas novada stāstniekiem, kuri pārzina novadu un vada lieliskas, izglītojošas ekskursijas.

Tūrisma informācijas centra darbiniece Dace Sabule informēja apmeklētājus par dažādiem statistikas datiem par 2015. gadu, par apmeklētāju skaitu Tūrisma informācijas centrā, lielāko tūrisma objektu statistiku, kuros iezīmējas pozitīva tendence – ir pieaudzis apmeklētāju skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, par naktsmītņu apmeklējumu, kurās uz kopējā Gaujas Nacionālā parka fona ir pieaudzis nakšņotāju skaits, par sociālajiem tīklu statistiku – facebook, draugiem, twitter un mājas lapas statistiku. D. Sabule informēja naktsmītņu īpašniekus par inovatīvu iespēja uzstādīt norādes zīmi – gaismasķermeni  ar LED gaismu un Saules enerģijas pielietojumu, kurš palīdzēs atrast viesu namu gan dienā, gan tumšajā laikā. Apmeklētāji tika informēti par Tūrisma informācijas centra, kurš ir arī Cecīļu dabas takas apmeklētāju centrs un visas aktivitātes, kuras ar to saistītas ir privātas, darbību.  Šajā tūrisma sezonā Cecīļu dabas takas apmeklētāju centrā tiks organizētas radošās darbnīcas, izstrādāts skolēnu piedāvājums Amatas novada tūrisma objektiem, Ieriķi pozicionēti, ka vienots tūrisma produkts, veicināta sadarbība ar apkārtējiem uzņēmējiem, tiks tirgoti suvenīri, organizēts nakts pārgājiens. Tika sniegta informācija par Cecīļu dabas taku, kura ir jauns tūrisma produkts Amatas novadā. Taka ir bezmaksas tūrisma maršruts, kurā ir iespēja iepazīt Amatas novada dabas objektus gar Kumadas upes, Dančupītes un Amatas upes krastu.

Pasākuma laikā apmeklētāji tika iepazīstināti ar projekta ,,LEADER” iespējām, kurš ir vērsts uz uzņēmumu attīstību un radīšanu, vietējās produkcijas realizācijas vides radīšanu, kā arī pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas kopienu attīstības veicināšanu.

Noslēguma daļā bija iespēja prezentēt savu uzņēmumu, nodarbošanos, iepazīstināt ar sevi apkārtējos cilvēkus, degustācijā piedāvāt savus ražojumus. Aktīvi to darīja Ieva Pļaviņa no ,,Meža kaujām”, Dace Eipure, no Nītaures dabas un vēstures takas, Brigita Lūkina ar ,,Lauku Tējām, Laila Zeile ar vīru, kuri stāstīja par seno lietu muzeju Skujenē, Inese Stibe iepazīstināja ar Elkas kalna gardumiem, Liene Marguliča pārstāvēja zemnieku saimniecību ,,Indrāni” ar gardiem saldumiem, tika pārstāvētas ,,Kalna Smīdes” ar medus produkciju, ,,Kalna dzērves” ar dažādiem našķiem un mājās ražotiem gardumiem, ,,Veselības laboratorija”, kura specializējas alkoholiskajos dzērienos, Signe Šlosberga iepazīstināja ar ,,Gusts Apinis” ražoto kvinojas produkciju.

Kopumā uz tūrisma un uzņēmēju tikšanos ieradās 44 apmeklētāji. Šādas tikšanās reizes ir ļoti nepieciešamas, lai uzzinātu par aktualitātēm un nodibinātu jaunus kontaktus un dalītos ar pieredzi.
Liels paldies visiem, kuri ieradās!

Turpinājumā iespēja lejupielādēt prezentācijas no pasākuma.

Eva Staltmane_Amatas novada aktualitates

Indra Paseka_Amatas novada pasvaldibas informacijas kanali

Dace Sabule_Turisma informacijas centra aktualitates

Projekts LEADER