Tiek godināti Latvijas nacionālie partizāni

Tiek godināti Latvijas nacionālie partizāni

2016. gada 30. jūlijā Amatas novada, Drabešu pagastā norisinājās Vislatvijas mežabrāļu (nacionālo partizānu) sanākšana, kura neļauj aizmirst tik maz vēstures grāmatās aprakstīto, bet 12 gadus ilgušo un neskaitāmi daudz dzīves ietekmējušo Nezināmo karu. Pasākums notika Nodibinājuma Brunis uzceltajā Mežabrāļu bunkurā, kur mūsdienās iespējams gūt ieskatu mežabrāļu dzīves apstākļos un dzīvesstāstos.

IMG_7731Paldies tika teikts vēl dzīvi palikušajiem 27 mežabrāļiem un mežameitām: Ilmāram Adītājam, Leontīnei Augustānei, Ēvaldam Baumanim, Vilmai Biržai, Arvīdam Blūzmanim, Antoņinai Braslai, Dzidrai Bukātei, Brunhildai Fogelei, Pēterim Kamarūtam, Ārendam Lapiņam, Jāzepam Loginam, Pēterim Loginam, Valijai Loginai, Hildai Miezītei, Veltai Nikolovskai, Domicellai Pundurei, Ernestam Rudzrogam, Gunāram Stefanam, Mikalīnai Supei, Annai Šmitei, Regīnai Tīlibai, Kazimiram Upeniekam, Modrim Zihmanim, Bruno Zvejniekam, Lienītei Sestulei, Ilzei Hasai, Valdim Reitālam.

Lai godinātu partizānu pašaizliedzīgo cīņu par savu valsti, vārda, ticības un dzīvības brīvību, vēsturnieku un entuziastu grupa Latvijas meža brāļus un meža meitas izvirzīs nominācijai Viestura ordenim – militārpersonām par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā. Nacionālo partizānu vēstures pētnieks Jānis Vasiļevskis izsaka cerību, ka valsts spēs novērtēt savus varoņus un ar ordeņu piešķiršanu neradīsies problēmas.

Pasākuma vadītājs un bunkura veidotājs Agris Šults uzsvēra, ka ļoti daudzi pretošanās laikā ir cietuši un daudzi gājuši bojā, bet tie nebija velti upuri – Latvija ir brīva. Tas ir stāsts par varonību ceļā uz brīvu Latviju.IMG_7762

Latvijas Republikas Saemas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces pasākuma ietvaros Nacionālajiem partizāniem bija nosūtījusi savu sveicienu un pateicību.

“Godātie nacionālie partizāni, viņu atbalstītāji un piederīgie!

Godātie klātesošie!

Šodien cildinām mūsu nacionālos partizānus un tos, kuri viņiem palīdzēja pretošanās kustībā, atbalstīja viņus. Cildinām visus tos, kuri vairāk nekā desmit gadus pēc Otrā pasaules kara visai pasaulei apliecināja- Latvijas pilsoņi nav samierinājušies ar padomju okupāciju.

Latvijas nacionālie partizāni bija tie, kas baisākajos staļiniskā režīma gados iestājās par brīvas, neatkarīgas un nacionālas valsts atjaunošanu, par Satversmes darbības atjaunošanu. Šī iestāšanās bija bruņota cīņa pret okupantiem un kolaborantiem, un to spēja slāpēt tikai neskaitāmas represijas pret mierīgajiem iedzīvotājiem, čekas un militārā mašinērija.

Šodien mēs īpaši godinām Jūs, visu Latvijas novadu nacionālie partizāni, kas ir mums līdzās, visu atceras un savus cīņas stāstus un patriotismu var nodot pēcnācējiem. Arī šajā partizānu saietā Amatas novada Melturos. Jūsu drosme, Tēvzemes mīlestība, pašcieņa ir visaugstākās apbrīnas un cieņas vērta.

Pateicoties jūsu cīņai un nākamajām paaudzēm mantojumā atstātajiem sapņiem un ideāliem, 1991.gadā pilnībā tika atjaunots Latvijas Republikas valstiskums.

“Uz ežiņas galvu liku,
Sargāt savu tēvu zemi.
Labāk manu galvu ņēma,
Nekā manu tēvu zemi!”

Tā vēstija nacionālo partizānu mot. Tādi- garā stipri, nesalauzti- Jūs esat stiprinājuši un stiprināt brīvo Latviju! Vislielākais paldies Jums par to!

Cieņā, Ināra Mūrniece, Saeimas priekšsēdētāja

Svinīgos sveicienus un pateicību mežabrāļiem nodeva arī: Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, atvaļināts NBS majors Voldemārs Māris Markuss, Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Jānis Dreimanis, Nacionālo partizānu vēstures pētnieks Jānis Vasiļevskis, Okupācijas muzeja pētniece un Nacionālo partizāņu apvienības priekšsēdētāja vietniece Inese Dreimane, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Latvijas nacionālās pretošanās kustības Rendas muzeja vadītājs Andrejs Ķeizars, Juris Grasmanis un fotovēsturnieks Pēteris Korsaks u.c.

WP_20160730_14_40_14_ProPasākumā pulcējās 9 no 27 vēl sastopamajiem Latvijas mežabrāļiem. Viņus godināja un pasākumu apmeklēja vairāk nekā 110 apmeklētāji.

Pasākumu atbalstīja Nacionālie Bruņotie Spēki, NBS Cēstu Zemessardzes bataljons, Amatas novada dome un privātpersonas.

IMG_7785
Informācija no mežabrāļu mājas lapas:
https://mezabrali.wordpress.com/2016/08/01/tiek-godinati-latvijas-nacionalie-partizani/