Ielīgošanas un Līgo pasākumi Amatas novadā

Ielīgošanas un Līgo pasākumi Amatas novadā

Zāļu dienas vakarā
Pinu košu vainadziņu.
Tur ieviju rudzu vārpas
Ar zilo rudzupuķi.
Pastarpēm magonīti,
Pļavas balto pīpenīti.
Košs sanāca vainadziņš
Ko likt man galviņā.
Nu varēju ciemos iet
Jautri, jautri palīgot.

Lustīgu līgošanu līdz pat saules lēktam!

17.06.2017 plkst. 11:00 – 23:00 Zaļā brīvdiena Āraišu arheoloģiskajā parkā.


17.06.2017. plkst. 17:00 “Ielīgosim Jāņus Skujenē”. Pasākums notiek krāmu un senlietu muzejā.


18.06.2017. plkst. 12:00 – 15:00 Jaunatklāšanas pārgājiens “Gaujas sākuma meklējumos” Elkas kalnā, Skujenē.


23.06.2017. plkst. 22:00 “Līgo lustīgi Nītaurē”. Lustīgas dejas spēlēs grupa “Kārklu blūzs”.