Āraišu argeoloģiskajā parkā top filma

Āraišu argeoloģiskajā parkā top filma

2. septembra vakarā un naktī Āraišu arheoloģiskajā parkā laika rats pagriezās atpakaļ…
Ezerpils pārvērtās par filmas “Baltu ciltis” Last Pagans of Europe uzņemšanas laukumu.

Filma ir par 13. gadsimta baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju. Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no Gotlandes, apceļo zemes, ko apdzīvo kurši, latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi, augštaiši un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši savu augstāko attīstības pakāpi. Vēsturiskas rekonstrukcijas un inscenējumi, datoranimācija un zinātnisko ekspertu aizkadra teksts ļaus ieskatīties Baltijas reģiona seno tautu, Eiropas pēdējo pagānu dzīvē – ko viņi darīja, kam ticēja un kas viņus darīja stiprus?

Mums ir prieks, ka Āraišu ezerpils ir vieta, kas simpatizējusi filmas režisoriem, brāļiem Ābelēm un visai filmēšanas komandai, veidojot stāstu – populārzinātnisku filmu par Eiropas pēdējiem pagāniem – baltu ciltīm.

Gaidīsim pirmizrādi! Lai izdodas!