Rokasgrāmata "Kā atvērt lauku labumu veikalu"

Rokasgrāmata “Kā atvērt lauku labumu veikalu”

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” sadarbībā ar Olustvere School of Service and Rural Economics (Igaunija) un Norwegian Rural tourism and local food “HANEN” (Norvēģija) ir izdevusi jaunu rokasgrāmatu „Kā atvērt Lauku labumu veikalu” (PDF, 967 KB). “Lauku ceļotāja” mācību vietnē macies.celotajs.lv atrodams apmācību kurss “Pakalpojumu dizains lauku mazajos un mikro uzņēmumos“. Rokasgrāmata domāta mājražotājiem un citiem mazajiem uzņēmējiem, kuri vēlas atvērt savu veikalu, lai saīsinātu savas ražotās produkcijas ceļu un izmaksas līdz pircējam. Rokasgrāmata sniedz ieskatu jomās, ar kurām nāksies saskarties veikala plānošanas un izveidošanas procesā – sākot no likumdošanas prasībām līdz telpu dizainam un mārketingam.  Katrai tēmai doti piemēri no prakses un norādes, kur meklēt izsmeļošu informāciju.
Rokasgrāmata tapusi Nordplus Adult programmas atbalstītā projektā “Pakalpojumu dizaina prasmes mazajos un mikro uzņēmumos, stiprinot saikni starp pieaugušo apmācību un darba vidi pārtikas ražošanas sektorā”.
Lauku ceļotājs