Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārvaldes autoceļu uzturēšana

Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" 4.2.apakšpunkts paredz, ka, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. Savukārt šo noteikumu 15.2.punkts paredz, ka ceļa īpašnieks informē autoceļu lietotājus par noteiktajām autoceļu uzturēšanas klasēm, informāciju publicējot savā mājaslapā internetā.

Amatas apvienībai piederošo ceļu tīrīšana 2021./2022. un 2022./2023.gadu ziemas sezonās 

Amatas novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases 2021.gadā

Amatas novada pašvaldībai piederošo ceļu tīrīšana 2018.gada novembris – 2021.gada 20.aprīlis (trīs gadu ziemas sezonas)