Amatas laivu maršruta apraksts

Amatas standarta braucamais gabals ir no Rīga-Valka dzelzceļa tilta līdz Cēsu-Līgatnes ceļa tiltam, kaut arī upe ir braucama jau daudz augstāk – vismaz no Skujenes (tad gan tas ir 2 dienu maršuts). Tiem, kas ceļas agri, var ieteikt sākt no Amatas ciema – tas pieliks maršrutam 1.5 stundas un gabalu diezgan strauja ūdens – derēs iesildīšanās nolūkos.

Visērtāk sākt braukšanu ir pie Vidzemes šosejas tilta, bet starp tiltiem ir Kalnasmīžu kritumi (tautā saukti “Rullis”), kas ir diezgan interesanta vieta. Piebraukt vairāk vai mazāk var pa abiem krastiem, tikai jāņem vērā ka Amatas labais krasts starp tiltiem ir privāta teritorija.

Tūlīt pēc dzelzceļa tilta sākās straujtece, kuras ātrums palielinās un tā noslēdzās ar Kalnasmīžu kritumu trim pakāpēm (tajās ir viļni un stāvviļņi – atkarībā no ūdens līmeņa – līdz apm 1m augsti). Normālā ūdens līmenī te ir atstraumes gar labo krastu un ir diezgan laba vieta sērfošanai. Kādreiz populāra UT maču vieta.

Apmēram 1-2 km pēc Kalnasmīžu kritumiem ir Billes HES derivācijas aizsprosts, kas krietnu daļu ūdens novada uz HES. Pāri galvenajai gultnei ir uztaisīts apm. 1m augsts laukakmeņu valnis; lielā ūdenī varētu izveidoties paprāva muca. Ar piestāšanu tā ir kā ir.

Pēc šosejas tilta līdz Kārļiem kritums ir diezgan liels, gultne pilna ar dolomītiem. Šis posms noslēdzās ar Kārļu aizsprostu. Tas ir JĀAPNES! Agrā pavasarī aizsprosta ezers var būt aizsalis; tad apnesiens sanāk krietni garāks.

Apm. 300m pēc aizsprosta ir Kārļu tilts. No Kārļiem līdz Zvārtas iezim sportiskā interese ir mazāka, kaut arī krāces ir gandrīz katrā līkumā un straumes ātrums ir liels.

Sākot ar Zvārtas krāci sākās Amatas labākais gabals. Zvārtas krāce ir apm. 200m garš gabals, kas beidzās pie Zvārtas ieža. Iekāpšanai ērtākā vieta ir apm. pretī automašīnu stāvvietai, pāri pļavai.

Apmēram 1km pēc Zvārtas ir vizuāli iespaidīgākās – Lustūža krāces. Lustūzis dalās 3 pakāpēs un tās var uzskatīt par visbīstamākajām Amatas krācēm (tieši krācēm nevis bīstamiem koku sakritumiem). Lustūža pirmajā un otrajā pakāpē veidojās spēcīga piespiede pie klints labajā krastā; otrajā pakāpē pie kreisā krasta ir lieli akmeņi, tā ka, ja nelec pār akmeņiem, laiva iet tuvu klintij. Trešajā pakāpē ir vāja piespiede pie kreisā krasta. Lustūža orientieris – apm 1km garais gludais gabals pēc Zvārtes pāriet krācēs, priekšā parādās sarkanīgas smilšakmens klintis. Ja ir vēlēšanās piestāt, ērtāk to var izdarīt labajā krastā pēc pirmās krāces (tas vēl ir pirms pirmā Lustūža). Rodeo vajadzībām vislabāk ir piemērota 3. pakāpe.

Pēc Lustūža kritums saglabājas liels. Tad kreisajā pagriezienā ir jau pa lielu gabalu pamanāma pļava upes labajā krastā. Te braukšana parasti arī tiek beigta. Tilts ir turpat blakus.

Kopējais nobrauciena laiks no dzelzscela tilta – ap 2.5 – 3.5h (atkarībā no ūdens līmeņa); no Zvārtas ieža – ap 15 min. Ainaviski skaistākās vietas ir ap Kārļiem un no Zvārtas ieža līdz lejai.

Bīstamas vietas:
Kārļu aizsprosts. Objektīvi tas nav bīstams, jo ir redzams pa lielu gabalu.

Gan 1. gan 2. Lustūža pakāpē zem ūdens klintīs ir izskalotas ap 2-3m dziļas alas, kuras ir tieši pret galveno straumi. Labāk ir turēties nostāk no klints!

Īpaši augstā līmenī ūdens spiediens iespaidīgi palielinās kā arī standarta ap 0.3-0.4m augstie viļņi krācēs/straujtecēs palielinās apm. līdz 1m. (Par īpaši augstu var uzskatīt līmeni sākot ar 190cm pēc Hidrometeroloģijas centra datiem).

Informācijas avots: http://www.laivas.lv