Latvijas vēstures taka Nītaurē

v

 

 

 

 

 

 

 

Skolēnu skaits grupā: no 2 līdz 40 skolēniem.

Piedāvājums aktuāls visu gadu.

Ieteicamais vecums: nav vecuma ierobežojuma.

Piedāvājums:
Vēstures piedzīvojums Nītaurē ir ceļojums laikā un realitātē no 13.gadsimta līdz mūsdienām.
Vides gids caur aktivitātēm hronoloģiskā secībā vedīs Jūs caur pagātnes vēsturiskajiem notikumiem, un iepazīstinās ar lielvarām, kas valdījušas Latvijā Nītaures kontekstā.
Jums tikai jābūt gataviem redzēt, dzirdēt, kāpt, just, pielaikot un degustēt, bet visvairāk – glabāt noslēpumus un tos atklāt.
Gida stāstījums tiek papildināts ar attiecīgā laikmeta attēlim un tērpiem.

Vēstures piedzīvojumā Jūs gaida:
1. Sena apmetnes vieta – Vaļņa kalns;
2. Vācu ordeņa pils drupas;
3. Luterāņu baznīcas, kāpiens zvanu tornī un  iepazīšanās ar ērģelēm.;
4. Grāfa Fermora dzimtas nostāsti un viņa pils (skola);
5. Muižas parks;
6. Pareizticīgo baznīca;
7. I. un II. Pasaules karā kritušo karavīru kapi ar saviem stāstiem par I. un II.p. kariem Nītaurē.
Līdz ar vēsturi Jūs varēsiet izbaudīt Nītaures seno apbūvi un gleznaino dabu.

Kontaktinformācija:
Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads
Tālr.: +371 29156765 (Dace Eipure)