Plānotie remontdarbi

 2022.gadā plānotie infrastruktūras uzlabošanas un labiekārtošanas darbi

Līvu gājēju celiņa pagarināšanai Līdz ceļam P14

Asfalta seguma izbūve ceļam Zaube - Jaungalžēni
Ceļa posma Cēsu ceļš - Dzintariņi - Meijermuiža dubultās virsmas apstrāde
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana energoefektivitātes projektiem Zaubes "Akmentiņos", Ieriķu dzelzceļa stacijā, Drabešu internāta ēkā
Ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšana Ozolu ielā Ieriķos

Peldvietas labiekārtošana Ģikšos