Teritorijas attīstības un plānošanas dokumenti

Investīciju plāns:

2021.gada aktualizētais investīciju plāns
Lēmums par Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju 
Informācija par investīciju plāna izmaiņām ŠEIT

 

Amatas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2037 

 

Amatas novada attīstības programma 2013.-2019.gadam​

 

Amatas novada zaļās enerģijas rīcības plāns