Ieriķu bibliotēka

Ieriķu bibliotēkā notiek izstādes, koncerti un tematiski pasākumi. Bibliotēka iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 18.00
Otrdiena 09.00 – 17.00
Trešdiena 09.00 – 17.00
Ceturtdiena 09.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 14.00

Ieriķu bibliotēka apmeklētājiem piedāvā:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • novadpētniecības materiāli;
  • materiālu kopēšana, skenēšana, printēšana  un datortehnikas izmantošana;
  • bezmaksas interneta izmantošana;
  • datubāzes Lursoft un Letonika izmantošana.
  • elektroniskais kopkatalogs www.biblioteka.cesis.lv

Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Cēsu novads, LV-4139
Bibliotēkas vadītāja: Sarmīte Šteine
Tālrunis: 27885440
E-pasts: sarmite.steine@cesunovads.lv

Seko līdzi Ieriķu bibliotēkas jaunumiem šeit: facebook.com/ierikubiblioteka